สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
การประกันสินค้า
โดย  เจ้าของร้าน
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
ins

เรียน ลุกค้าผู้มีอุปการะคุณ ทางร้านฯ ตามที่ทางร้านฯ ได้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆเกียวกับเน็ตเวิค์กมากมาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นอย่างดี จึงขอเรียนแจ้งนโยบายเงื่อนไงการรับประกันสินค้าเพื่อให้เหมาะสม และเกิดความพึ่งพอใจสำหรับลูกค้าอย่างดีที่สุด ดังนี้

กำหนดระยะการรับประกันสินค้า
1. การรับประกันสินค้าระยะ 24 เดือน (2 ปี) สำหรับสินค้าประเภท Wireless system, Wireless For Home&Office ,Switchs ,Ethwent routers
2. การรับประกันตัวสินค้าระยะ 6 เดือน สำหรับสินค้าประเภท Accessories , Adaptor, Anternnas
3. การรับประกัน Life time และอื่นๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ลูกค้าและ ร้านฯได้ตกลงร่วมกันเท่านั้นนโยบายการรับประกันสินค้า
เครม - เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ สำหรับสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และไม่เกิน 1 ปี
(ยกเว้นสินค้าประเภท CCR ) (ระยะเวลาดำเนินการหลังจากได้รับสินค้าจากสินค้าแล้ว ภายใน 1-2 สัปดาห์)
** ฟรีค่าจัดส่ง - ขากลับ

เครม - ซ่อม , เปลี่ยนตัว, เปลี่ยนรุ่น สำหรับสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าตั้งแต่หลัง 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี (ระยะเวลาดำเนินการหลังจากได้รับสินค้าจากสินค้าแล้ว ภายใน 2-4 สัปดาห์)เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
- เฉพาะกรณีสินค้าที่อาการเสียเกิดจาก Haedware บกพร่องจากโรงงานเท่านั้น และสินค้าต้องไม่อยู่ในสภาพผิด ตามเงื่อนไข
- สำหรับปัญหาที่กิดจาก Software, config ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ได้

การรับประกันสินค้า ที่เสียหายจากกการใช้งานตามปกติ สินค้าที่ชำรุดเนื่องจาก การใช้งานที่ผิดปกติความเสียหายจากการจ่ายกระแสไฟฟ้า อุบัติเหตุ การดัดแปลงแก้ไข ความเสียหายเนื่องจากความชื้น หรือสารเคมี ไฟฟ้า ภัยธรรมชาติ และความเสียหายเนื่องจากองค์ประกอบอื่นๆ (ตามละเอียดด้านล่างนี้)


สภาพผิดปกติของสินค้าที่ทำให้หมดสภาพการรับประกัน ดังนี้
1. มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ บางส่วนที่หายไป
2. มีสภาพที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ปกติ หรือมีการเก้บรักษาที่ไม่ถุกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ มีรอยสนิม รอยตะไคร่น้ำ มีรอยไหม้ บวมแตก หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
3. มีการแกะ หรือเปิดสินค้า หรือทำการดัดแปลงซ่อมแซม
4. สินค้าถุกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติหตุกับตัวสินค้า
5. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟกระชาก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เกิดรอยไหม้บนชิพ
และอุกปกรณ์แผงวงจร เป็นต้นวิธีการการจัดส่งสินค้ามายังร้าน
ลูกค้าโปรดแจ้งรายละเอียดอาการเสียของอุปกรณ์อย่างละเอียด และชัดเจนกับปัญหาอาการเสีย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจเช็คอุปกรณ์ และแก้ปัญหาให้ตรงอาการที่แจ้งมา