สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สินค้าทั้งหมดในหมวด MikroTik ไมโครติก
รหัสสินค้า MT-W-HO-1
RB931-2nD(hAP mini)

850.00 บาท
812.13 บาท
รหัสสินค้า MT-W-HO-2
RB941-2nD (hAP lite )

1,100.00 บาท
908.43 บาท
รหัสสินค้า MT-W-HO-3
RB941-2nD-TC(hAP lite)

1,165.43 บาท
908.43 บาท
รหัสสินค้า MT-W-HO-4
RBmAPL-2nD(mAP lite)

1,209.50 บาท
1,016.50 บาท
รหัสสินค้า MT-W-HO-5
RBcAPL-2nD(cAP lite )

1,599.00 บาท
1,496.93 บาท
รหัสสินค้า MT-ER1
RB750r2 (hEX lite)

1,701.00 บาท
1,594.00 บาท
รหัสสินค้า MT-SW1
RB260GS

1,801.30 บาท
1,594.00 บาท
รหัสสินค้า MT-WS1
RBSXT-2nDr2(Lite2)

1,950.00 บาท
1,710.93 บาท
รหัสสินค้า MT-SW2
RB260GSP

2,087.00 บาท
1,926.00 บาท
รหัสสินค้า MT-WS4
RBLHG-5nD(LHG 5)

2,310.00 บาท
2,138.93 บาท
รหัสสินค้า MT-WS2
RBSXT-5nDr2(Lite5)

2,350.00 บาท
2,031.93 บาท
รหัสสินค้า MT-SW3
CRS106-1C-5S

2,394.00 บาท
2,138.93 บาท
รหัสสินค้า MT-ER3
RB750UPr2(hEX PoE lite)

2,461.00 บาท
2,031.93 บาท
รหัสสินค้า MT-ER2
RB750Gr3(hEX)

2,461.00 บาท
2,138.93 บาท
รหัสสินค้า MT-WS5
SXT Lite5 ac

2,550.00 บาท
2,354.00 บาท
รหัสสินค้า MT-WS3
Groove 52

2,830.00 บาท
2,621.50 บาท
รหัสสินค้า MT-ER4
RB750P-PBr2(PowerBox)

2,930.00 บาท
2,514.50 บาท
รหัสสินค้า MT-W-HO-6
RB951G-2HnD

3,100.00 บาท
2,728.50 บาท
รหัสสินค้า MT-ER5
RB960PGS (hEX PoE)

3,287.93 บาท
2,878.00 บาท
รหัสสินค้า MT-WS7
OmniTIK 5

3,380.00 บาท
3,199.30 บาท
รหัสสินค้า MT-WS6
Groove 52 ac

3,980.00 บาท
3,627.30 บาท
รหัสสินค้า MT-SW5
CSS326-24G-2S+RM

5,240.93 บาท
4,920.93 บาท
รหัสสินค้า MT-SW4
CRS112-8G-4S-IN

5,500.00 บาท
5,297.00 บาท
รหัสสินค้า MT-SW6
CRS109-8G-1S-2HnD-IN

5,885.00 บาท
5,564.00 บาท
รหัสสินค้า MT-SW7
CRS125-24G-1S-IN

6,820.00 บาท
6,413.00 บาท
รหัสสินค้า MT-SW10
CRS212-1G-10S-1S+IN

7,464.50 บาท
7,704.00 บาท
รหัสสินค้า MT-SW9
CRS125-24G-1S-2HnD-IN

7,490.00 บาท
7,060.93 บาท
รหัสสินค้า MT-SW8
CRS326-24G-2S+RM

7,544.00 บาท
6,420.00 บาท
รหัสสินค้า MT-SW11
CRS210-8G-2S+IN

8,360.00 บาท
8,025.00 บาท
รหัสสินค้า MT-ER6
RB1100AHx2

14,500.00 บาท
13,482.00 บาท
รหัสสินค้า MT-ER8
CCR1009-7G-1C-PC

14,980.00 บาท
13,908.93 บาท
รหัสสินค้า MT-ER7
CCR1009-7G-1C-1S+PC

17,762.00 บาท
16,048.93 บาท
รหัสสินค้า MT-ER10
CCR1009-7G-1C-1S+PC

17,762.00 บาท
16,048.93 บาท
รหัสสินค้า MT-ER9
CCR1009-7G-1C-1S+

17,816.00 บาท
16,048.93 บาท
รหัสสินค้า MT-ER11
CCR1016-12G

21,561.00 บาท
20,865.00 บาท
รหัสสินค้า MT-ER12
CCR1016-12S-1S+

24,895.00 บาท
24,075.00 บาท
รหัสสินค้า MT-ER13
CCR1036-12G-4S

33,866.00 บาท
32,100.00 บาท
รหัสสินค้า MT-ER14
CCR1036-8G-2S+

37,504.00 บาท
35,577.50 บาท
รหัสสินค้า MT-ER15
CCR1036-12G-4S-EM

40,504.00 บาท
38,787.50 บาท
รหัสสินค้า MT-ER16
CCR1036-8G-2S+EM

52,000.00 บาท
41,730.00 บาท
รหัสสินค้า MT-ER17
CCR1072-1G-8S+

105,818.93 บาท
102,718.93 บาท